اعلان جنگ به فتنه اقتصادی

شهروند کانادا که عنوان مدیرعاملی بانک ملی را یدک می‌کشید از لندن به خانه گریخته است، رسانه‌های خارجی عکس هایی از یک خانه 3 میلیون دلا ری منتشر کردند تا بسیاری انگشت حیرت بردهان بگیرند که چگونه مدیرعامل بزرگ‌ترین بانک ایرانی کاخی با این شکوه پادشاهی از آن خود کرده است. از اوائل مردادماه که زمزمه‌هایی در رابطه با کارتل اقتصادی امیر منصور آریا شنیده شد کسی گمان نمی‌کرد این گروه بزرگترین اختلاس در تاریخ ایران را معماری کرده باشد. فتنه اقتصادی اختلاس بزرگ با خشت و گل رابطه های خاص و سفارش افراد خاص سلامت مالی بانک‌های ایرانی را خراشید و یک فساد اقتصادی به وجود آورد.
فساد اقتصادی و اختلاس پدیده شومی نیست که از یک نقطه و تنها توسط یک نفر آغاز شود. در یک حلقه شیطانی; انسان‌های ضعیف‌النفس وجاه طلب که شیفته قدرت و ثروت هستند دست در دست هم پازل مهلکی را معماری می کنند که منافع آنها رابه قیمت نابودی تمام داشته‌های یک کشور بنا می کنند. بانک جهانی از فساد اقتصادی تعبیر به سو»استفاده از قدرت و امکان رسیدن به منافع شخصی فرد، حزب، طرز تفکر خاص و طبقه خاص می کند.
یکی از مطالبات اصلی مردم ایران اسلامی در زمان پیروزی انقلاب مبارزه با مفاسد اقتصادی بود، موضوعی که در دادگاه های انقلاب و مصادره اموال مفاسد آن زمان پیگیری شد. در سال‌های پس از انقلا ب هم بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری شد.
اوائل دهه هفتاد و هشتاد که با تذکرات مقام معظم رهبری همراه بود از نقطه های برجسته مواجهه نظام با مفاسد اقتصادی بود اما اوج این مهم در فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری در اردیبهشت سال 80 بود که ایشان سران قوا را خطاب قرار دادند و پس از تاکید بر مبارزه با مفاسد اقتصادی در آن روزها اعلا م کردند خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا دراین باره مستلزم اقدام همه جانبه به وسیله قوای 3 گانه به خصوص دو قوه قضائیه و مجریه است. قوه مجریه با نظارت سازمان یافته و بی اغماض از بروز رشد فساد مالی در دستگاه ها جلوگیری می کند، قوه قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات پاکدامن، عناصر آلوده، خائن و مجرم را از سر راه تعالی کشور بردارد. مسوولین در طول سالیان گذشته در جایگاه مخاطب تذکر و تاکیدات رهبری برای مقابله با مفاسد اقتصادی قرار داشتند. ایشان که عوامل عقب ماندگی و انحطاط را در فقر، فساد و تبعیض می دانند، معتقد هستند اگر با فساد و فقر و تبعیض مبارزه شود; اصلاحات به معنی حقیقی، اصلاحات انقلابی و اسلامی تحقق پیدا می‌کند.
مقام معظم رهبری می گویند: فساد; یعنی فساد اخلا قی، فساد کاری، عدم احساس وجدان در تقدیم خدمات عمومی، عدم احساس مسوولیت در مواجهه با افکار عمومی و با ذهن مردم; این ها شاخه ها و شعبه های فساد است. علی رغم تاکیدات مقام معظم رهبری برای  مبارزه با مفاسد اقتصادی، شاهد هستیم فتنه اقتصادی  با ابعاد 3000 میلیارد تومان شکل می گیرد.
آیا دست هایی پنهان در کار است تا مدل اقتصادی که پوتین در روسیه  اجرا کرد در ایران اسلامی هم پیاده شود؟   آیا فرامین رهبری تنها برای استفاده‌های تبلیغاتی مورد  استفاده گروهی  از مسوولین  قرار می گیرد  در حالی که در نفس  عمل خلاف نظرایشان  و مصلحت نظام حرکت می کند؟  آیا فتنه اقتصادی محدود به یک اختلاس بزرگ و یک کارتل اقتصادی می شود؟ چگونه می شود پنهان از نگاه دستگاه های امنیتی فساد اقتصادی با ابعاد باورنکردنی شکل می گیرد؟
اگر مبارزه بامفاسد  اقتصادی و دادرسی به پرونده‌های افراد دخیل، به طور علنی به محکمه سپرده می شدند، دیگر کسی جرات  نمی کرد با استفاده از  منصب  و مقام خود  کارتل  فاسد اقتصادی  را بنا کند.
امروز  که دستگاه قضا  رودرروی پرونده قطور اختلاس بزرگ ایستاده، همان طور که قابل  پیش بینی  بود، مقام  معظم رهبری  وعده قطع  دست های خائن را داده اند که از آن تعبیر به آغاز نبرد  جدید با مفاسد  اقتصادی است که هیچ خط  قرمزی جز قانون نمی‌شناسد.
مفاسد اقتصادی که این روزها به نقل  محافل ایرانیان تبدیل شده است ذهن و دل مردم را مشغول کرده است و دل برخی را می شکند که در نهایت امید و اعتماد مردم را نشانه رفته  است. آری، جنگ با مفسدان  اقتصادی  که طعم شیرین اما شیطانی  اقتصاد را در دهان مزه کرده اند و فتنه  اقتصادی را ایجاد کردند شروع شده است تا نظام در مقابل افراد سست عنصر که همچون موریانه پایه های نظام را می خورند، واکسینه شود.

سرمقاله مردم سالاری

/ 0 نظر / 24 بازدید