/ 3 نظر / 24 بازدید
من کیم؟

سلام علی جان خوبی؟ بابا کجایی؟ دلمون واست یه ذره شده[دلشکسته] یه سری بزن منتظرماااااااااااااااا فدات[ماچ]

دیوونه غربتی!

حی علی العزا حی علی البکا فی ماتم الحسین علیک السلام مظلوم کربــلا دعا بفرمائید

حسام شادمانی

سلام علی جان خوبی؟[ماچ] دلم واست تنگیده حاج قربون میری؟ یه سر بهم بزن[قلب]