مبارزه

مبارزه امری بديهی است . انسان همواره در حال مبارزه است برای رسيدن به چيزهايی که به آن نياز دارد ،مبارزه برای بقاء<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

مبارزه برای زندگی بهتر ،و. . .

در اين ميان مبارزه برای آرمان ها يا به تعبير خودم آنچه که به آن عشق می ورزيم رفيع ترين فعاليت بشری است

مبارزه برای آرمان کاری است که نسيب هر کس نمی شود

در اين مطان وای به حال برخی که از مبارزه هراس دارند.

اين گونه افراد هميشه می ترسند مبارزه کنند از ترس آن که

آن چه را که دارند از دست بدهند ولی از آن غافل اند که هميشه در جا می زنند .

اما مبارزه برای عشق يا آرمان واژه ای است که برای آن هيچ

توجيه منطقی نمی توان آورد .

آدمی که همواره فقط به فکر رفاه خود است حال چگونه است که برای رسيدن به آرمانش(وطن پرستی ،پيروی از آيين خاص و . . .)يا بزرگتر از آن عشق اش پا روی همه چيز

می گذارد حتی خود را به ورطه نابودی می کشاند و همه

هست و نيست خود را در راه آن صرف می کند.

اين گونه انسان ها روح بزرگی دارند که از درک و فهم من خارج است و فقط پروردگار می تواند به بزرگی روح آنها پی می برد

اين گونه آدم ها هرگز هراسی از شکست ندارند و تا آخر مبارزه می کنند،بيا ييم مبارزه کنيم برای آرمان ها يمان

عشقمان (خواه اللهی يا زمينی) و از شکست هراسی به دل راه ندهيم ،اگر هم شکست خورديم بهای آنچه را که بدان علاقه داشتيم پرداختيم .

نبايد هر گز در يک مبارزه خود را بازنده پنداريم چون ما جهد و تلاشمان را کرديم با زنده آن است که از شروع يا ادامه مبارزه

سر باز زند

پس ما برای رسيدن به آرمان ها يمان مبارزه خواهيم کرد

 بی هراس از شکست يا دست نيافتن به آرمانمان

 

/ 1 نظر / 33 بازدید
yaghesh

salam Ali jan, Yaghesh am, Yaghesh Kazemi, dooste Foad ke mehmanat dar Yazd boodim. khastam arze adabi konam v jooyaye ahval shavam v tashakkor konam az mohebbathayat. webloge ghashangi dari, asheghaneh v por az mehr. pirooz bashi v shad