سقوط آزاد روحانی

 

محبوبیت و اقبال دولت دوازدهم با شیب کشنده ای در حال سقوط است.

حسن روحانی نتوانسته بخش عمده ای از شعارهای انتخاباتی خود را محقق کند.

ایجاد حس بی اعتمادی منجر به افزایش مطالبات و نارضایتی ها شده است تا جایی که بودجه ۹۷کشور به جرقه ای برای انفجار تبدیل شد.

باکمی خوش بینی, رییس جمهوری می خواست ابروی بودجه کشور را اصلاح کند اما چشم معیشت مردم را کور خواهد کرد.

عوارض خروج از کشور و کاهش شدید یارانه نان نشانه هایی دردناک از بی تدبیری جدید پاستور است.

موجی از گرانی افسارگسیخته در راه است. طلا , مسکن و دلار عزم پرواز کرده اند!

مایه تاسف است که تفاهم برجام اصلی ترین قربانی وضعیت فعلی خواهد بود.

رای اعتماد بی بخار مجلس دهم به دولت دوازدهم اتفاقی ناخوشایند بود که تبعات آن را امروز لمس می کنیم.

برخی همانند مستاجران قبلی پاستور گمان می کنند که نباید پاسخگوی ملت باشند.

بهارستان اگر در مقابل بودجه و عملکرد برخی وزرا همچنان سکوت کند در انتخابات پیش رو بهای گرانی می پردازد.

/ 0 نظر / 46 بازدید