بلای جان دولت نهم - 8

از خرداد 76 تا خرداد 88 مسئله این است.

 

لحظه به لحظه ، ثانیه به ثانیه به انتخابات دهم نزدیک می شویم اما به راستی دهمین انتخابات ریاست جمهوری در چه شرایطی برگزار می شود که از دوره های گذشته متمایز شده است؟!؟

جامعه سیاسی ایران در شرایطی به انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 نزدیک می شود که بحران سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی در حال تبدیل شدن به یک شرایط حاد است. عمق بحران سیاسی که جامعه ایران را در حال در نوردیدن است و حالت ملتهب ناشی از آن، اندیشگران سیاسی را از هم اکنون و به شکل عاجلی به این فکر انداخته است که در مقابل انتخابات ریاست جمهوری سال آینده چه موضعی باید اتخاذ کنند.

بحران سیاسی و اقتصادی جامعه ایران که جدا و مستقل از بحران جهانی نظام سرمایه داری نیست ولی به دلایل عدیده در واقع ملتهب و تشدید یافته آن بحران است به اشکال گوناگون در حال خود نمایی می باشد:

1 - عدم موفقیت دولت نهم در اجرای سیاست هایی در جهت تامین رفاه برای اقشار محروم جامعه و حتی وخیم تر شدن وضعیت گروه های وسیعی از کارگران، زحمتکشان و محرومان جامعه.

2 -  گسترش فاجعه بار فقر، فحشا، بی بند و باری، اعتیاد به مواد مخدر، شکاف میان فقیر و غنی، فسادهای گسترده مالی و اخلاقی برخی از مقامات سطح بالا و انعکاس آن در جامعه تا حد انحطاط اخلاقی وسیع.

3 -  پایین آمدن بی سابقه قیمت نفت تا حدی که مسلماً دولت و نظام را گریبان گیر یک کسر بودجه وحشتناک خواهد ساخت.

4 - نارضایتی اقشار گسترده ای از مردم اعم از کم درآمد و پر درآمد هریک به دلایل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خاص خود.

5 - توطئه دامنه دار امپریالیسم و سرمایه داری جهانی و نقشه های متعدد و بسیار حساب شده آن برای نقض حاکمیت ملی، استقلال و تمامیت ارضی ایران.

به دلایل بحران جاری چند جانبه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فعلی و به خصوص نارضایتی هرچه بیشتر مردم از سیاستهای جاری و حاکم، تمام نیروهای سیاسی قانونی و رسمی فعال در درون جامعه ایران نیز دچار بحران درونی شده اند. به گونه ای که به نظر می رسد حتی ده نفر از شخصیت های برجسته و کلیدی در صحنه سیاسی جمهوری اسلامی ایران به راحتی نمی توانند کنار هم بنشینند، در مورد موضوعی توافق کنند و بین خود ایجاد ائتلاف کنند.  اگرچه شعار در مورد وحدت ملی، ائتلاف ملی و از این قبیل زیاد است ولی اتفاقاً همین گونه پرگویی هاست که نشانه درجه عمق بحران است.

در هر صورت در شرایطی که تنها گوشه ای از آن ترسیم شد، به استقبال انتخابات ریاست جمهوری می رویم. اگر چه تفاوتهای بسیار اساسی بین انتخابات پیش رو و انتخابات های پیشین وجود دارد.  از جمله اینکه:

در خرداد ماه سال 76 اصلاح طلبان هنوز آزمایش خود را پس نداده بودند و اقشار وسیعی از مردم امید داشتند که آنان بتوانند با اصلاحات خود تغییراتی اساسی در نحوه زندگی شان به وجود آورند.

نکته دیگر این است که در انتخابات سال 76 ، کاندیدای مورد حمایت اصلاح طلبان حکومتی از یک سو به عنوان اصلاح طلب در مقابل وضعیت موجود یعنی دولت به ریاست هاشمی رفسنجانی قرار می گرفت و از سوی دیگر رقیب انتخاباتی او، کاندیدای جناح راست سنتی یعنی ناطق نوری در برابرش ایستاده بود.

در انتخابات پیش رو کاندیداهای اصلاح طلبان، گویی قرار است هم در کنار هاشمی رفسنجانی و هم در کنار ناطق نوری بایستد. یعنی کسانی که حداقل در سال 76 به عنوان سمبل وضعیت موجود شناخته می شدند و از بغض همین ها بود که مردم به آقای خاتمی رای دادند.

شعارها و برنامه های سیاسی اصلاح طلبان در آستانه انتخابات سال 1376 به گونه ای بود که در درجه اول اقشار میانی و مرفه جامعه ایران و به خصوص روشنفکران وابسته به این اقشار را امید می داد و فعال می ساخت. اگرچه به دلیل برخی ابهامها و کلی گویی ها طبقات محروم نیز به هر حال به اصلاح طلبان امید هایی بسته بودند. اما به طور کلی در آن مقطع زمانی اقشار مرفه تر از نظر اجتماعی و سیاسی فعالتر بودند. می توان گفت که طبقات پایین هنوز گونه که باید و شاید خود را نیافته بودند و موجودیت سیاسی مستقلی برای خود قائل نبودند.

بی توجهی اصلاح طلبان به مسائل اقتصادی و معیشتی اقشار کم درآمد موجب نارضایتی این اقشار از عملکرد دولت اصلاح طلبان شد. در واقع دو عامل عمده باعث شکست سخت اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 شد. اول: نارضایتی همزمان با فعال شدن سیاسی توده های وسیعی از اقشار کم درآمد جامعه که با نوعی خوش خیالی و خام اندیشی به کاندیدای مورد حمایت اصولگرایان دل بسته بودند. عامل دوم اینکه حتی همان اقشار میانی، مرفه و روشنفکران لیبرال مسلک نیز به دلیل مماشات طلبی و سازشکاری دولت اصلاحات از عملکرد آنان ناراضی و مأیوس شده بودند و لذا بسیاری از طیف های سیاسی حامی اصلاح طلبان نیز منفعل شده و انتخابات را تحریم کرده بودند.

 

در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 نارضایتی از سیاستهای اجرایی اصلاح طلبان منجر به این شد که به موازات انفعال روشنفکران و اقشار نسبتاً مرفه جامعه، طبقات پایین که از طرفی کم کم پی به هویت طبقاتی مستقل خویش می بردند و از طرف دیگر از سیاستهای اجرا شده در دولتهای قبلی-به خصوص پس از جنگ- فعال شوند و با امید های فراوان که به شکلی واهی به کاندیدای اصولگرایان بسته بودند و با رؤیاهایی شبیه به رؤیاهای روشنفکران در آستانه انتخابات سال 76 به صحنه بیایند و به آقای احمدی نژاد رأی دهند.  البته بحث تقلب در انتخابات هم وجود داشت ولی چسبیدن محکم به این شیوة تحلیل از جانب برخی از اصلاح طلبان نوعی فرافکنی محسوب می گردد.

در هر صورت پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 و انتخاب آقای محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور، انتظارات اقشار کم درآمد برای بهبود وضعیت معیشتی نه تنها برآورده نشده است، بلکه این وضعیت روز به روز به سمت وخامت بیشتر هم پیش میرود.  به دلیل عدم برآورده شدن انتظارات اقشار محروم جامعه، جمهوری اسلامی ایران با یک بحران جدی سیاسی روبرو شده است.  در حال حاضر اصولگرایان از نظر سیاسی در همان وضعیتی قرار دارند که اصلاح طلبان در آستانه انتخابات سال ۸۴ قرار داشتند.  به احتمال قریب به یقین لایه های وسیعی از اقشار کم درآمد، همچنان که لایه های وسیعی از اقشار پر درآمد و بالای جامعه در حالت انفعالی قرار دارند و انتخابات ریاست جمهوری را تحریم خواهند کرد. حتی نیروهای فعال سیاسی اصولگرا هم که به هر دلیلی مجبورند یا مایلند که در انتخابات شرکت کنند نیز دچار تشتت و پراکندگی هستند و در موقعیتی نیستند که بتوانند به صورت یکپارچه و مؤثر گرد یک کاندیدای قوی حلقه بزنند و وفاق حاصل کنند.

از این رو وضعیت بدین گونه است که بعید به نظر می رسد جناحهای مختلف فعلی جمهوری اسلامی ایران قادر باشند در حال حاضر و در درون ساختار کنونی کاندیدای مؤثری بیابند که بتواند آنها را و کل نظام را از بحران سیاسی موجود نجات بخشد. نباید فراموش کرد که بحران سیاسی فعلی خواه نا خواه با بحران های اقتصادی نیز که هنوز فقط می توان قله کوه یخی آنرا مشاهده نمود، گره می خورد و شرایط را وخیم تر خواهد ساخت. در شرایط کنونی حتی بسیار ناممکن به نظر می رسد که استراتژیست ها و شخصیت های فرا جناحی جمهوری اسلامی هم –اگر چنانچه هنوز وجود داشته باشند- که به حفظ حاکمیت و نظام بیشتر متعهد هستند تا برتری جناح خود، بتوانند آلترناتیوی در مقابل شرایط بحرانی موجود بیابند.

شاید تنها آلترناتیو موجود که بتواند جمهوری اسلامی را تا حدی از این مخمصه بیرون بکشد، البته به صورت موقت و گذرا، نیروی اصلاح طلب چپ باشد. آن هم در صورتیکه به واقع چنین نیروئی به شکل منسجم و سازمان یافته وجود داشته باشد. نیروئی که بتواند هم انتظارات نو اندیشانه جوانان را نسبت به برداشت و تفسیر از مذهب برآورده سازد و هم تا حدی توقعات معیشتی لایه های زحمتکش و محروم جامعه را برآورده سازد. یا حداقل در دل این گونه افراد نور امیدی بیفکند. در صحنه عمل نیز حداقل از طریق گونه ای عدالت توزیعی، نارضایتی گسترده مردم را تا حدی تسکین بخشد.

گرچه به دلایل بسیار متعدد، در شرایط کنونی این احتمال تا حد زیادی کم به نظر می رسد، اما شاید حضور شخصیتی مانند مهندس میر حسین موسوی تا اندازه ای بتواند جمهوری اسلامی را از درون گرداب فعلی بیرون بکشد.

موفقیت مهندس موسوی به چند شرط اساسی بستگی دارد. از جمله:

1-  میر حسین و طیف حامیان او متوجه تغییرات اوضاع، از حیث طیف های مختلف حامی جمهوری اسلامی ایران، وضعیت فکری توده های وسیع مردم، وضعیت اقتصادی جهان و جامعه و به طور کلی تغییرات شگرفی که در همه عرصه ها هم در مقیاس ملی و هم در مقیاس جهانی رخ داده است شده باشند و پلاتفرم سیاسی خود را با در نظر گرفتن این تغییرات تدوین کنند.

2- در مدت کوتاه باقیمانده تا انتخابات با تمام وجود و نیرو در عرصه حضور یابند و از تمام امکانات تبلیغاتی خود، حامیان و متحدان خود برای مطرح نمودن برنامه های اصلاحی بهره گیری کنند.

3- بتوانند حمایت کامل شخصیت ها و استراتژیست های فرا جناحی و حامیان نظام جمهوری اسلامی را کسب کنند.

میر حسین موسوی نشان داده است که در اقتصاد حرف های جدیدی برای گفتن دارد و به علم اقتصاد توجهی جدی خواهد داشت پس به حق است : کسانی که امروز در زیر بار گرانی و تورم ، کمر خم نموده اند چشم امیدشان به تیم اقتصادی موسوی است تا عن قریب در فردای انتخاب شاهد کاهش بار سنگین و کمر شکن مشکلات اقصادی باشند این خیل امروز ایران، که لایه های میانی و دهک های پایین جامعه را در بر دارد ، حامی موسوی خواهند بود. موسوی در گفته و عمل آنچنان که پیداست هیچگاه با اقتصاد صدقه ای جامعه را به پیش نخواهد برد و ایجاد اشتغال را برای بیکاران محروم جامعه در اولویت کاری قرار خواهند داد و در پایان شعار موسوی : «ایران پیشرفته با قانون ، عدالت و آزادی » است . موسوی به اساس نص صریح قانون ناظر اجرای صحیح قانون اساسی است . پس همت خویش را در این زمینه به کار خواهد بست و قانون گریزان را با قانون در مسیر درست خواهد آورد . زیرا عدالت و آزادی در گروه رعایت قانون است ، پس اجرای این مهم که نیاز امروز جامعه ایران است ملت سرافراز ایران را موسوی هماهنگ و همراه خواهد نمود.

/ 12 نظر / 23 بازدید
نمایش نظرات قبلی
شیطان

شخصیت های فرا جناحی ؟؟؟ در جمهوری اسلامی ؟؟؟؟ من فکر نمیکنم بافت قدرت در ایران اصولا فراجناحی رو اجازه بده ... این خانه از پایبست ویران است ... و یکی از دلائلش همان مسئله ولایت فقیه و این میل ایرانی ها به اطاعت کورکورانه است ... اصلاح طلب چپ من رو یاد اصطلاح ٬مارکسیست اسلامی٬ دوران پهلوی میندازه .... که صرفا متناقض هستند. سلام رفیق

حسین

سلام من اپم خوشحال میِشم سر بزنید یا علی...[گل]

استعداد کشف نشده

سلام... بابا به فکر قلب و چشم ماهم باشین...!!!مردیم از بس دوساعت چشم دوختیم به این کانپیوتر...!!! تحلیل خیلی باحالی بود....خصوصا دلایل موفقیت موسوی.. لذت بردم... شاد باشید یاعلی

امید یگانه

سلام علی آقای عزیز[لبخند] تحلیل خوبی بود...[دست] ممنون ...واقعا استفاده کردم...[قلب][گل]

سورنا

رفیق... راستش چشمم آب نمی خوره با این اومدن و رفتن ها چیزی عوض بشه... خانه از پایبست... کار جدیدت رو هم به فال نیک می گیرم. بلاخره کسی مثل تو باید این انر}ی رو یه جایی خالی کنه... بعضی وقتها خوبه که خوده جنگیدن هدف باشه! موفق باشی بدرود

حسین

سلام وفات ایت الله بهجت رو به همه شیعیان جهان تسلیت عرض می کنم امیدوارم دیگه تا ظهور امام زمان دیگه رخنه ای در اسلام به وجود نیاد و دیگه عالمی ما رو ترک نکنه به همین مناسبت اپم خوشحال میشم سر بزنید یاعلی...[گل]

حسین

سلام وفات ایت الله بهجت رو به همه شیعیان جهان تسلیت عرض می کنم امیدوارم دیگه تا ظهور امام زمان دیگه رخنه ای در اسلام به وجود نیاد و دیگه عالمی ما رو ترک نکنه به همین مناسبت اپم خوشحال میشم سر بزنید یاعلی...[گل]

محمد رحمتی

سلام بر علی آقا، دوست عزیز همواره از نوشته ها و تحلیل های شما بهره می برم؛ این اواخر کم سعادت شدم که نتوانستم پیامی به شما بدهم. به هرحال توفیقات شما را خواهانم؛ ولی بگو بدانم مگه از روزنامه روزان کناره گیری کرده ای؟! نگرانتم. حالا کجایی؟

حسین

این روزها فعالیت گشت های ارشاد در تهران به شدت کم رنگ شده است. با این موضوع اپم خوشحال میشم سر بزنید...[گل]

mojtabah

سلام، بر مبنای گزارش بانک مرکزی ۸۷ درصد دستمزد کارمندان و کارگران خرج هزینه‌های خوراکی میشود. سال گذشته این ۴۷ درصد بود. خدا‌را شکر انتخاب آقای احمدی‌نژاد واقعا وضع ما را تغییر داده.آقا محمود دکتر ،بسیجیها و پاسدارها انتخابات را با گلوله برای شما خریدند آیا این برو بچهای شما میتونند تورّم و اقتصاد هرج مرج و گرسنگی را هم با یک گلوله از بین ببرند؟ آیا گلوله‌های اینها میتونه اجاره من رو هم بده،برای خانواده من لباس بخره، خرج تحصیل بچه‌های من بشه؟ لعنت بر من و تمام کارگر‌هایی دیگری که به تو رای دادیم.خدا خودش رحم کند.