جیووانی فالکونه نیازمندیم

 

فساد در بدنه حکومت و جامعه، پدیده شومی است که پس از تشکیل نخستین تمدن ها و دولت ها وجود داشته است. موضوعی که باعث اعتراضات گاه و بی گاه و حتی شورش بر حاکمان شده است.

فساد فرآیندی است که همچون موریانه پایه های استحکام هر دولتی را می خورد و باعث عدم اجرای صحیح قوانین و اصول حاکمیتی می شود که در نهایت به قدرت رسیدن گروه های الیگارشی خارج از عرف دموکراسی را در پی دارد. این گروه های قدرتمند تا جایی قدرتمند هستند که پارلمان یک کشور را وادار به تصویب قوانینی در راستای اهداف خود می کنند.

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، گروه های مافیایی فساد جنسی زنان و پولشویی که تجارت مواد مخدر را به عنوان یک تفریح انجام می دهند آنچنان کرملین را تحت سیطره خود درآورده اند که در برخی موارد تسویه حساب های گروه های گانگستری توسط حکومت انجام می شود یا نیروهای دولتی چشم خود را بر جنایات گروه ها علیه یکدیگر می بندند.

 اما معروفترین فساد در ایتالیا وجود دارد; کشوری که امروز نخست وزیر خود را به عنوان یک فاسد تمام عیار که گاه تیتر یک جراید جهان است می بیند. کوتوله پوپولیست رم به هیچ نوع فسادی رحم نمی کند و دستی در آتش می برد. از پولشویی گرفته تا ماجرای واردات مواد مخدر به ایتالیا و رابطه  نامشروع با زنان و پرداخت مبالغ گزاف به آنها تا خرید رای از نمایندگان پارلمان ایتالیا که این را با چالشی آبروبر در قاره سبز مواجه می کند. اما به راستی چگونه کشوری با قدرت اقتصادی بالا  و جای داشتن در قاره اروپا این گونه گرفتار حاشیه است تا بالا ترین آمار بیکاری و کمترین رشد اقتصادی در میان غول های اقتصادی جهان را داشته باشد؟

کورلئونه نامی است که ذهن بسیاری در جهان را به یاد قدرت خوشونت آمیز می‌اندازد; پسرکی که در سال 1925 در دهکده کورلئونه متولد شد و دوران طلا یی مافیایی سیسیلی‌ها را رقم زد.
وی آرام پس از جنگ دوم جهانی به مرد سایه های خانواده مافیا تبدیل شد. مردی که به طور مستقیم مسبب مرگ 500نفر شده بود. در سال 1987 جنگ خشونت آمیز مافیایی سیسیل درگرفت تا 29 ماه ایتالیا شاهد خون ریزی، قتل و تسویه حساب های مرگبار باشد و در این بین مسوولین حکومتی با کوچکترین مقاومتی در این بین کشته می شدند. ژنرال دالا کینر اهم جان خود را برای مبارزه با گروه های مافیا و به خصوص بریگارد سرخ از دست داد تا پس از وی جیووانی فاکلونه وارد گود شود.

فالکونه 474 تن از رهبران مافیا را به پای میز دادگاه کشاند و با 8607 پرونده به همراه میلیون ها برگ حساب های اختلا س مالی و پولشویی که شمار آنها از عدد خارج بود بزرگترین محاکمه ضدمافیایی تاریخ را رقم زد. این محاکمه با کارشکنی دولت رم نگذاشت اهداف فاکلونه و بورسالینو به جایی برسد; درسال 1992 انتقام جویی مافیا جیووانی را در یک بمب گذاری مهیب به قتل رساند.

ایتالیا و حتی بسیاری از مخالفین مافیا از فاکلونه یک قهرمان بزرگ ساختند اما متاسفانه تنها این اعضای رده پایین بودند که به زندان رفتند و سران مافیای ایتالیا از دادگاه و زندان گریختند. تلا ش های آن روز جیووانی فالکونه و همرزمانش به نتیجه نرسید تا امروز سیاستمداران ایتالیایی با حرکت های موزون  خاص دست خود و پشت درهای بسته به یکدیگر بگویند «بسته سفارشی که برایتان فرستاده بودم را تحویل بگیرید و خوب مراقبت کنید تا رشد کنند». این جمله کاربردی برای افراد وابسته است که در پست های حساس منصوب شوند و رشد کنند تا مقاصد مافیا در بلند مدت و کوتاه مدت تامین شود. مافیا در کشورهای جهان اعم از فرانسه، بریتانیا، ایالا ت متحده، مکزیک، کلمبیا و آلمان حضور محسوس و نامحسوس دارند و سیاست های پلید خود را برای انباشت ثروت به پیش می برند. البته در این بین صهیونیست های آمریکایی پس از خاندان قدیمی مافیا نقش اساسی ایفا می کنند.

در سال های پیش از انقلاب اسلامی در ایران هم گروه های مافیایی با نزدیکی به خاندان پهلوی و سو استفاده از رانت قدرت خاندان سلطنتی همانند همزادان خود درغرب دست به پولشویی، تجارت مواد مخدر، و حتی تسویه حساب با خلا فکاران دیگر می زدند. اشرف پهلوی نمونه بارز این سبک از مافیای حکومتی در ایران بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی دست بسیاری  از گروه های مافیایی حکومتی قطع شد اما بعد از دو دهه از استقرار جمهوری اسلامی ایران زمزمه هایی  از وجود مافیای اقتصادی شنیده شد. برخی جراید همچون کیهان و سلام مطالبی راعلیه فساد اقتصادی منتشر کردند.

 در دهه هشتاد پرونده شهرام جزایری جنجالی تاریخی به پا کرد که با قاطعیت دستگاه قضا مواجه شد. اما حالا  زلزله ای به پا شده است که تاریخ نظام  بانکی ایران تا کنون طعم تلخ و گزنده آن را نچشیده بود.3 هزار میلیارد تومان اختلا س شده است در حالی که ایران با معضل  بیکاری و فقر دست به گریبان  است. این مبلغ بین 600   هزار تا یک میلیون  شغل می توانست ایجاد کند و میلیاردها گره ای که می شد با این مبلغ از زندگی مردم گشوده شود.

این که چه کسی  یا کسانی پشت پرده هستند را باید مقامات قضایی ایران اسلامی مستقل از هر نهاد و شخصی برای جامعه روشن کند و  با قاطعیت به پیش روند تا بذر فساد در ایران اسلا می همان طور که خواست مقام معظم رهبری است ریشه کن شود.

البته یک نکته را هم باید به پاستورنشیان گوشزد کرد ؛ هیچ ماست‌بندی درهیچ جای دنیا نمی گوید ماست من ترش است. این که مقام ریاست‌جمهوری خود را پاک ترین دولت تاریخ ایران می‌خواند، خواه حقیقت باشد و خواه کذب موضوعی است که امضای مقامات قضایی و مردم را برای تایید نیاز دارد نه خط و نشان کشی برای منتقدین.

امروز یک سوال گزنده در این بین مطرح است! چرا باید یک سرماخوردگی ساده به یک غده سرطانی تبدیل شود؟  چرا زمانی که از وجود رانت جریان منتسب به آقای  خاص صحبت به میان آمد کسی در پی کشف جریانات مالی وی برنیامد؟

چرا صحبت برخی دلسوزان نظام برای پیگیری سرچشمه تامین منابع مالی بانک های خاص که با سرمایه های میلیاردی در عرض چند ماه رشد کردند جدی گرفته نشد؟ چگونه می شود زمزمه های نفوذ افراد حاشیه ای این گروه در همه جا شنیده شود در حالی که اصلی ترین  اصول مقدس نظام جمهوری اسلامی را به سخره می گیرند؟

 امروز آقای محسنی اژه ای مسوول رسیدگی به بزرگترین پرونده اختلا س شده است. آقای دادستان محترم! ایران اسلامی اکنون نیازمند یک جیووانی فالکونه دیگر است که با حمایت مقام معظم رهبری و مردم به جنگ مفاسد اقتصادی و مافیایی برود که در حال شکل گیری  است. البته باید امیدوار بود که سرنوشت فالکونه و شکست دادگاه با دست‌های پنهان تکرار نشود. در این بین نقش دیگر مقامات قضایی ایران از جمله قاضی‌القضات و رئیس سازمان بازرسی کل کشور برای ریشه کنی انحرافات مالی را نباید از یادبرد.

فساد، فساد می آورد; خواه ایران اسلامی ما باشد خواه کشوری دیگر. ما که داعیه دار حکومت اسلامی هستیم  باید با شدت  و قدرت بیشتری با مغرضین و مفسدان برخورد کنیم.

مافیای  خودرو، مافیای میوه، مافیای  موبایل  و مافیاهایی با نام های دیگر مفهومی است که ظرف چند سال گذشته  مورد توجه معاندین  نظام  قرار گرفته است که باید پس از بهانه تلخ اختلاس بانکی به جنگ آنها رفت که آیا وجود دارند یا ماحصل تراوشات ذهنی منتقدین است; خواه برای تخریب نظام، خواه کسب  مشروعیت.

در این بین برخی گفته اند که موضوع نباید به صورت علنی پیگیری شود در حالی که اگر قوه قضائیه که مستقل ماجرا را پیگیری می کند موضوع  را آشکارا مورد بررسی قرار دهد و آن‌گونه که سخنگوی قوه قضائیه وعده داده، مردم را به طور دقیق در جریان بررسی پرونده قرار دهد اطمینان مردم به نظام افزایش می یابد. اطلاع رسانی جزئیات داخلی ایران از رسانه های بیگانه و بعضا معاند،اطلاعات را همچون یک تیغ در چشم اعتماد عمومی فرو می‌کند درنهایت بی اعتمادی مردم به سلامت نظام را نشانه رفته است.

سرمقاله روزنامه مردم سالاری

/ 1 نظر / 37 بازدید
بچه يزد

چطوری علی جون؟خوبی؟کجایی کم پیدا؟