بالماسکه فراماسون های نوظهور

 

ابتدا بنّایانی بودند که با ابزارهایی مانند تبر، گرز، چکش، گونیا و حتی پرگار به صورت آزادانه بر روی سنگ های قابل تراس و بناهای معماری طراحی می کردند. معماری در روزهای دیرین شغل پراهمیتی بود; آنها برای حفظ جایگاه، اسرار حرفه وهنر را در میان خویش نگه داشتند و سمبل های خاصی را ابداع و آرام فعالیت های سیاسی را آغاز کردند.

فراماسون francmason یا بنّای آزاد نامی بود که بر گروه سری به بناهای آزاد روزمزد و دوره گرد در قرون وسطی اطلا ق شد. تشکیلا ت فراماسونری مدعی تاریخچه 3000 ساله هستند تا جایی که حضرت نوح (ع) و حضرت ابراهیم (ع) را ماسون می دانند و جعلیات کوچک و بزرگی برای اثبات ادعای خود ارایه می کنند.

موسس مدرن فراماسونری یک کشیش یهودی الاصل که از مریدان اسحاق نیوتن بود محسوب می شود. به تدریج اکثریت انجمن های فراماسونری را ثروتمندان و ملا کان تشکیل دادند و کلیت اعضای انجمن تغییر کرد. انجمن های فراماسونری جدید تشکیل می شود، مرام نامه ها علا مت ها و آداب  و رسوم خاصی پایه گذاری می شود. یهودی گری با کمی تغییرات سلوک اصلی فراماسونری می شود. پس از قرن 18 میلا دی که یهودیان بریتانیا قدرت اقتصادی این کشور را قبضه می کنند; استعمارگری بریتانیا آغاز می شود.

با گذشت  نزدیک به 3 قرن از فعالیت  مدرن انجمن های فراماسونری  این تشکیلات  سری دارای  8/5 میلیون عضو فعال در سراسر جهان است. بسیاری از روسای سازمان های جهانی و سیاستمداران  با نفوذ جهان  عضو انجمن های  فراماسونری هستند، روسای جمهوری ایالات متحده از جرج واشنگتن تا امروز  همگی عضو  انجمن های فراماسونری بودند و هستند، البته  آمریکایی ها برای آن که خود را متمایز از دیگران کنند، نام انجمن های برادری  را برای خود برگزیدند.

نمادها و تمثالهای  فراماسونری  که جزو لاینفک  معماری محسوب  می شود; در سراسر جهان از واشنگتن و پاریس  گرفته  تا ابوظبی و توکیو  به خوبی قابل مشاهده است. فراماسونری  توسط میرزا ملکم خان  در سال  1274 ه ش با نام «فراموش خانه»  وارد ایران  شد. تا سال 1314  پس از  فراز فرودهایی، به «جامعه آدمیت» تغییر نام  یافت. این گروه  در طول انقلا ب  مشروطه  سعی در ایفای  نقش  پررنگ و حتی محوری  داشت. در سال 1325  نخستین  انجمن فراماسونری  مدرن ایران  توسط سازمان فراماسونری  به رسمیت  شناخته شد.

آنها توانستند  به لایه های قدرت سیاسی  و مناصب کلیدی حکومت پهلوی نفوذ کنند  تا آن که سال 1336  دکتر منوچهر اقبال،  نخست وزیر  ایران شد و سپس  چهره های فراماسون همچون  جعفر شریف امامی  (رئیس  مجلس سنا) پست های  حساس را از آن خود کردند.

همواره انجمن فرماسونری ایران با بهائیان و حامیان صهیونیسم رابطه صمیمی داشته است.در طول سالیان حکومت جمهوری اسلا می، فراما سونرها از ایران گریختند.

کانال چهار تلویزیون بریتانیا در سال 1367 مدعی شد مرکز لژفراماسونری ایران در ایالا ت متحده و تلآویو مستقر شده است.
انجمن های فراماسونری برای ریشه دواندن و انحراف سیاست های ایران اسلامی پس از انقلاب بی شک دست روی دست نگذاشته است و سعی بر جذب سرّی نخبگان و سیاستمداران داشته اند.

خطر فراماسون ها در ایران، موضوع پرچالشی  است که آنگونه که بایسته است به آن پرداخته نشده است. پس از حرکت سینوسی کارناوال های رنگ رنگ جریان انحرافی چهره تشکیلا ت فراماسونری نوظهور به خوبی قابل تشخیص است.

فراماسون های نوظهور ایرانی سعی درکسب قدرت سیاسی و اقتصادی هستند ؛ آنها که با حرکت سینوسی کارناوال های انحرافی نظر بسیاری را به خود جلب کرده اند. در جشن بالماسکه فراماسون ها در ایران، آنها نقاب التزام به اصول را به چهره زده اند در حالی که در باطن دچار اومانیسم شده اند.

پرونده بزرگ اختلاسضربه سنگینی بود بر پیکره انجمن فراماسونری ایران که سعی در تصاحب ثروت مردم ایران با استفاده از کانون های قدرت دارند.نکته جالب درباره برخی متهمین ردیف اول پرونده مفاسد اقتصادی 3000 میلیارد تومانی این است که آنها دارای نسب یهودی بوده اند.

این که گمان کنیم 76 شرکت کوچک و بزرگ برای عملیاتی شدن اختلا س بزرگ دست در دست هم، بزرگترین اختلا س ایران را به وجود آورده اند بدون مهندسی دقیق بوده است، ساده انگارانه است.
این گروه با کسب ثروت و نزدیک شدن به مراکز قدرت سعی داشته اند قدرت سیاسی نیز کسب کنند که در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی باید تهدید آنها در نظر گرفته شوند.
رگه های فراماسونری و انحراف را باید جدی گرفت. ریشه های انجمن های سری فراماسونری خیلی آرام و بی سروصدا به هرجایی می تواند نفوذ کند و نخبگان را شکار کند و نظام  جمهوری اسلا می را دچار چالش جدی کند; هشداری که نباید از کنار آن بی تفاوت گذشت.

سرمقاله مردم سالاری

/ 1 نظر / 59 بازدید

مانند کسی عمل کن که می داند در برابر گناه ، کیفر و در برابر نیکی پاداش خواهد دید. *امام حسین ع*