ختم حماقت

بعضی وقتا یه اتفاقایی،
تو زندگیت میافته که
باعث میشه دیگه اون آدم احمق سابق نباشی
و این خیلی خوبه !


چشمان کاملاً بسته
استنلی کوبریک
/ 0 نظر / 27 بازدید