پروژه عبور ازحامد کرزای

مهره سوخته

گرچه کاخ سفید می گوید که باراک اوباما از حامد کرزای رییس جمهور افغانستان حمایت می کند اما تایید می‌کند که دولت تازه امریکا درحال بازبینی استراتژی مربوط به افغانستان است.

درواقع امریکایى ها براى عبور از کرزاى آماده مى شوند. شواهد و قرائن از جمله جنگ لفظى این روزهاى هیلارى کلینتون و دبیر کل ناتو علیه کرزاى و انتقادات متقابل و شدید اللحن کرزاى از امریکایى ها، موید آن است که واشنگتن در حال آماده کردن فضا براى کنار گذاشتن حامد کرزاى و انتصاب یک رییس جمهور شبه انتخابى است. انتخابات ریاست جمهورى افغانستان نزدیک است(بهار یا پاییز آینده) وامریکا تصمیم دارد ناکارآمدى در بازسازى اقتصادى و برقرارى امنیت را به عنوان دو مولفه مهم در افغانستان پس از حمله امریکا، نتیجه فساد ادارى دولت کرزاى اعلام کند و خود را در وضع موجود بى تقصیر نشان دهدو پیش ازآنکه مجبور شود درباره نتایج عملکرد 7 ساله خود در افغانستان پاسخگو باشد، کرزاى را قربانى کند. درست مانند وزراى ناکارآمدى که در برخى کشورها ممکن است براى جلوگیرى از استیضاح و برکنارى، مدیران وزارتخانه هایشان را برکنار کنند. 

تجربه دخالت امریکا در افغانستان اگر چه منجر به ساقط کردن حکومت سیاه ، مرتجع و بدوى طالبان شد اما امروز افغان‌ها به‌شدت ازعدم بازسازى اقتصادى کشور و رشد نا امنى، مایوس و ناراضى و ازکشتارهاى هوایى غیر نظامیان توسط بمب افکن هاى امریکا و ناتو خشمگین هستند.

کرزاى درکشورى که اختیارات امنیتى آن در کنترل امریکا و نه حتى ناتوبوده و دولت در کابل اصولا توان و امکانات و اختیارات کافى و متناسب با مسوولیتش براى برقرار کردن امنیت نداشته است و حتى جز اعتراض و شکوه و شکایت به حملات امریکا به شهروندان افغان، ابزارى براى متوقف کردن این حملات ندارد، چگونه مى‌تواند مسوول بى ثباتى ها باشد؟

دولت کرزاى که بودجه محدود چند صد میلیون دلارى و حداکثرچند میلیارد دلارى دارد و کمک هاى بین‌المللى نیز به جاى تحویل به دولت وى توسط نهاد هاى بین المللى و عمدتا براى حقوق و دستمزد کارکنان خود این نهاد ها صرف مى شود، چگونه مى توانسته است اقتصاد افغانستان را بازسازى کند؟

فساد ادارى و دخالت دولتمردان در قاچاق مواد مخدر نیز در افغانستان مختص و محدود به کرزاى و دولت وى نبوده و نخواهد بود و اگر قرار است مواد مخدر دلیل متهم کردن کرزاى شود،چرا کسى سوال نمى کند که تولید مواد مخدر چرا هم در دوره اشغالگرى امریکا سال به سال افزایش یافته و به فراتر از 8 میلیون کیلو رسیده است وهم چرا بیشترین تولید تریاک و هروئین در هلمندیعنى قلب مواد مخدر افغانستان صورت مى گیرد که بیشترین تمرکز نیروهاى انگلیس و ناتو در آنجا است؟

واقعیت آن است که کرزاى باید برود چون پیش درآمد  استراتژى جدید امریکا در افغانستان که ژنرال پترایوس طراح و مجرى اصلى آن است، معرفى یک مقصر براى ناکارآمدى هاى 7 ساله در برابر طالبان و القاعده است و اگر قرار است امریکا و ناتو مقصر نباشند، پس چه کسى مقصر است جز کرزای.

 علاوه بر این امریکابراى مهار طالبان و القاعده به یک رییس جمهور جدید نیاز دارند که بین پشتون ها در جنوب و جنوب شرق یعنى پایگاه اصلى طالبان، وجهه مناسب ترى داشته باشد و قادر به همراه کردن قبایل پشتون با امریکا باشد و خود نیزهمراه تر با امریکا و دورتر از ایران و روسیه باشد (نکته اى که امریکا با وجود  وارد کردن فشارهاى سنگین بر کرزاى براى دورى گزیدن از ایران هرگز به آن دست نیافت).

امریکا به چنین رییس جمهورى در چارچوب طرح جدید پترایوس نیاز دارد، زیرا یک رییس جمهور صاحب نفوذ بین پشتون ها جزیى از استراتژى چند بعدى پترایوس است که ابعاد دیگر آن دیپلماسى و رایزنى فعال با کشورهاى صاحب  نفوذ منطقه و همراه کردن آنها با طرح امریکا، تلاش براى وادار کردن اعضاى ناتو به اعزام نیروى رزمى بیشتر و تجهیزات مورد نیاز به افغانستان، افزایش نیروهاى امریکا از 32 هزار تن  کنونى به 60 هزار تن، تغییر مدیریت سیاسى در پاکستان و کمک به روى کار امدن دولت ضد طالبان زردارى-گیلانى،تلاش براى جلوگیرى از حمایت ارتش پاکستان از طالبان و غیره است .

سفر اخیر 4 شخصیت  صاحب  نفوذ پشتون ها به امریکا به قصد مذاکره با اوباما نشانگرآن است که امریکا طرح عبور از کرزاى را با استفاده از جاه طلبى هاى شخصى برخى سیاستمداران افغانستان کلید زده است.

اشرف غنى احمد زى، وزیر دارایى سابق و على احمد جلالى، وزیر کشور سابق  درکنار گل آقا شیرزى، والى قدرتمند سابق قندهار(مرکز قدرت سنتى پشتون ها در طول تاریخ افغانستان) و والى کنونى ننگرهار(مرکز قدرت پشتون هاى شرقى وگلوگاه شاهراه تجارى پیشاور-جلال آباد- کابل) و نیز دکتر عبدالله، وزیر خارجه پشتون-تاجیک تبار سابق، کنسرسیومى از منافع قدرت هستند که امیدوارند اوباما که درصدد عبور از کرزاى است، جانشین و یا تیم جانشین وى را از بین آنان انتخاب کند .

در شرایطى که انتصاب رییس جمهورى بین جلالى و اشرف غنى وسپس فراهم کردن راى مردم به یکى از آن دوبا دوپینگ مالى و انتخاباتى محتمل تر است. حضورگل آقا شیرزى در این سفر نماد حمایت قبایل پشتون از جلالى یا اشرف غنى به عنوان نامزد مورد نظر امریکایى ها است، گرچه خود گل آقا شیرزى در قد و قواره ریاست جمهورى نیست و بیشتر در اندیشه به رسمیت شناختن جایگاهش به عنوان قدرتمند ترین رهبر قبایل پشتون و مزایاى عرفى و محلى و مالى مترتب بر آن در قندهار و هلمند و جلال آباد است.

دکتر عبدالله، وزیر خارجه سابق نیز به دقت در این هیات قرار داده شده است.دیپلمات ارشدى که بین تاجیک ها نان همراه بودن با احمد شاه مسعود وشناخته شدن به عنوان یک عنصر سیاسى تاجیک را مى خورد وبین پشتون ها به واسطه پشتون بودن پدرقندوزى اش، خود راسیاستمدار پشتون تبار جا مى اندازد و در مجموع در تلاش است تا خود را یک مجاهد پیشین، تکنوکرات فعلى و توازن دهنده بین پشتون‌ها و تاجیک ها وشانس و سرمایه افغان ها براى تعامل با امریکا و قدرت هاى جهانى معرفى کند.

این کنسرسیوم قدرت، تغییر استراتژى امریکایى ها را فرصتى براى به قدرت رسیدن خود و کنار زدن کرزاى مى داند. اما هنوز معلوم نیست مردم بیگانه ستیزافغانستان به‌ویژه پشتون ها (بزرگترین اقلیت قومى کشور) که به‌شدت از امریکا خشمگین هستند، در برابر این سناریوى نوشته شده در واشنگتن چه واکنشى از خود نشان خواهند داد.

 

/ 2 نظر / 34 بازدید
شیطان

چالب ... در مقالات محتلف خونده بودم که بحشی از حاکمیت دولت بوش متقاعد شده بود که برای ایجاد ارامش در افغانستان مجیور به دادن امتیازاتی به طالبان منهای القاعده هستند و در این سو صحبت هایی هم شده ... نقش ایران چگونه است ؟؟ سلام دوست کوشا ... من خوبم .. ممنون ازتوجه ات[گل]

بچه یزد

سلام خوبی؟خوشی؟ قشنگ تحلیل می کنی مسائل را خوشم اومد خش باشی