خـدای یک گرگ

به سان یک عقاب دست می گشایم
از این قفس تنگ
در این جهنم آتشین و داغ
برای رسیدن به اوج
گلستانی در کار نیست
برای آسمانی شدن حتما نباید حتما پر داشت
گاهی هم می شود
یک گرگ با سری به زمین خورده به خدا برسد

/ 0 نظر / 31 بازدید