تحلیل سروته یک کرباس و دیپلماسی مرغ یک پا

 

علی ودایع: ملک عبدالله بن عبدالعزیز درگذشته است. تاریخ قضاوت سختی درباره این پادشاه تاثیرگذار عربستان خواهد داشت.
او در کشوری که فاقد قانون اساسی است اصلاحاتی را دنبال کرد که هیچ نتیجه ملموسی نداشته است. ملک عبدالله پادشاه کشوری بود که بزرگ ترین ناقض حقوق بشر در خاورمیانه محسوب می شود.
ریاض در جریان موج بهار عربی بزرگ ترین حامی دیکتاتورهای عرب خاورمیانه بود. نکته جالب اینجاست که عربستان در مورد مصر،ابتدا از محمدمرسی با آغوش باز استقبال کرد اما در جریان کودتای ژنرال السیسی از ارتش حسنی مبارک حمایت کرد.
شاهزاده های تکفیری آل سعود همانند بندربن سلطان در سال های زوال ملک عبدالله ، تروریست های داعش را با متد القاعده ایجاد کردند.
در ایران قضاوت های متناقضی درباره پادشاه فقید عربستان وجودارد.
برخی با توهین او را مخاطب قرار می دهند و برخی سعی می کنند با مماشات از او یاد کنند.
با توجه به اصول ژورنالیسم دیپلماتیک ، ملک عبدالله دشمنی قابل احترام بود!
می توان گفت در میان سیاستمداران ایرانی هرگز تحلیلی درست درباره عملکرد آل سعود و عربستان وجود نداشته است که دلیل آن را می توان در دیپلماسی «سروته یک کرباس» می توان جست و جو کرد.
نمونه ملموس آن ایالات متحده است که هنوز برخی مدعیان سیاست و دیپلماسی در تهران هنوز تفاوت «جمهوری خواهان» را با «دموکرات ها » در آمریکا نمی دانند.دو گروهی که همانند فیلم «دارو دسته های نیویورکی» Gangs of New York ، یکدیگر را قصابی می کنند. درباره این مساله جالب اینجاست که ماجرای کشمکش اوباما با کنگره آمریکا و حتی دعوت خارج از عرف دیپلماتیک نتانیاهو به کنگره نیز سانسور نا دیده می گیرند.
برخی در تهران نمی خواهند روی آل سعود مطالعه داشته باشند و آنها مرع دیپلماسی آنها یک پا بیشتر ندارد.
در مورد عربستان نکته حائز اهمیت این است که ریاض را باید به عنوان یک رقیب پذیرفت. هنر دیپلماسی این است که تضاد منافع کشورها مدیریت شود ، نه این که جنگ سرد و احتمالا تنش نظامی آغاز شود.
تهران قطعا در مقابل هرگونه دست درازی باید مشت آهنین خود را نشان دهد.
در مورد آنچه که تکفیری ها برای نبرد با ایران و جنگ های صلیبی با اروپا دنبال می کنند شکی نیست که باید با آنها با تمام قدرت مقابله کرد اما موضوع اینجاست که آل سعود ، آمریکا و هر کشور دیگر که می بینیم سر و ته یک کرباس نیستند و دیپلماسی مرغ یک پا تنها دشمنان ایران را به کام رژیم صهیونیستی افزایش می دهد.

/ 0 نظر / 52 بازدید