لحظه دیدار نزدیک است؟

/ 1 نظر / 30 بازدید
فرزند پارس

من به عنوان نسل بعد از اقای موسی صدر که تعریف های مختلفی از ایشان شنیدم یه سوال داشتم اینکه با بازگشت موسی صدر قرار چه اتفاقی بیفته اینهمه بوق طبل و شیپور که واسه ازادی ایشون میکشیم و داد و فریاد میزنیم که انتظار فراق ایشون رو به پایانه مگه قراره چه اتفاقی بیفته!!!نهایتن این مرد ازادی خواه و هزارون مدح و ستایش که به عنوان وصف ایشون وجود داره میتونه چه خدمتی واسه بشریت کنه جز اینکه دوباره به اغوش گرم خونواده برگرده و به همراه فرزندانش دفتر دستک خودش رو گرم نگه داره! اقای خبرنگار مستقل این لحظات دیدار که همیشه در انتظارش بودیم جز وقت تلف کردن چیز دیگری نیست درد ما از خودمونه و جز خودمون نمیتونیم درمونش کنیم! منم واسه ازادیش دعا میکنم ولی نه به شکل شما