مرگ

 حرف روزگار

        چه لغت بیمناک و شوراگزی است! مرگ<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 از شنیدن آن احساسات جانگدازی به انسان دست می‌دهد خنده را از لب می‌زداید شادمانی را از دل می‌برد تیرگی و افسردگی آورده هزار گونه اندیشه های پریشان از جلو چشم می گذراند.

زندگانی از مرگ جدایی ناپذیر است. تا زندگانی نباشد مرگ نخواهد بود و همچنیین تا مرگ نباشد زندگانی وجود خارجی نخواهد داشت. از ستاره آسمان تا کوچک ترین ذره روی زمین دیر یا زود می‌میرند: سنگ‌ها گیاه‌ها جانوران هر کدام پی در پی به دنیا آمده و به سرای نیستی رهسپار می‌شده و در گوشه فراموشی مشتی گرد و غبار می‌گردند. زمین لاابالیانه گردش خود را در سپهر بی‌پایان دنبال می‌کند طبیعت روی بازمانده آنها دوباره زندگانی را از سر می‌گیرد: خورشید پرتو افشانی می‌کند نسیم می‌وزد گلها هوا را خوشبو می‌گردانند پرندگان نغمه سرایی می‌کنند همه جنبندگان به جوش و خروش می‌آیند.

آسمان لبخند می‌زند زمین می‌پروراند مرگ با داس کهنه خود خرمن زندگانی را درو می‌کنند... .

مرگ همه هستی را به یک چشم نگریسته و سرنوشت آنها را یکسان می‌کند: نه توانگر می‌شناسد نه گدا  نه پستی نه بلندی و در مغاک تیره آدمیزاد گیاه و جانور را در پهلوی یکدیگر می‌خواباند تنها در گورستان است که خونخواران و دژخیمان از بیداد‌ گری خود دست می‌کشند  بی‌گناهان شکنجه نمی‌شوند نه ستمگر است نه ستمدیده بزرگ و کوچک در خواب شیرینی غنوده‌اند. چه خواب آرام و گوارای که روی بامداد را نمی‌بینند داد و فریاد و آشوب و غوغای زندگانی را نمی‌شنوند. بهترین پناهی است برای دردها غم‌ها رنج ها و بیدادگری های زندگانی آتش شرربار هوی و هوس خاموش می‌شود همه این جنگ و جدال کشتار‌ها و زندگی ها کشمکش‌ها و خودستانی های آدمیزاد در سینه خاک تاریک و سرما و تنگنای گور فروکش کرده آرام می‌گیرد.

اگر مرگ نبود همه آرزویش را می‌کردند فریاد های ناامدی به آسمان بلند می‌شد به طبیعت نفرین می‌فرستادند. اگر زندگانی سپری نمی‌شد چقدر تلخ و ترسناک بود.

هنگامی که آزمایش سخت و دشوار زندگانی چراغ های فریبنده جوانی را خاموش کرده سرچشمه مهربانی خشک شده سردی تاریکی و زشتی گریبانگیر می‌گردد اوست که چاره می‌بخشد اوست که اندام خمیده سیمای پرچین تن رنجور را در خوابگاه آسایش می‌نهد.

ای مرگ!.

 تو از غم و اندوه زندگانی کاسته آن را از دوش بر‌می‌داری. سیه روز تیره بخت سرگردان را سر و سامان  می‌دهی تو نوشداروی ماتمزدگی و ناامیدی می‌باشی دیده سرشک بار را خشک می‌گردانی تو مانند مادر مهربانی هستی که بچه خود را پس از یک روز توفانی در آغوش کشیده نوازش می‌کند و می‌خواباند تو زندگانی تلخ زندگانی درنده نیستی که آدمیان را به سوی گمراهی کشانیده  در گرداب سهمناک پرتاب می‌کند تو هستی که به دون پروری فرومایگی خودپسندی چشم‌‌تنگی و آز آدمیزاد خندیده پرده به روی کارهای ناشایسته او می‌گسترانی.

کیست که شراب شرنگ آگین تو را نچشد؟ انسان چهره تو را ترسناک کرده از تو گریزان است فرشته تابناک را اهریمن خشمناک پنداشته! چرا از تو بیم و هراس دارد؟ چرا به تو نارو و بهتان می‌زند؟ تو پرتو درخشانی اما تاریکیت می‌پندارند تو سروش فرخنده شادمانی هستی اما در آستانه تو شیون می‌کشند تو فرستاده سوگواری نیستی تو درمان دل‌های پژمرده می‌باشی تو دریچه امید به روی نا امیدان باز می‌کنی تو از کاروان خسته و درمانده زندگانی میهمان نوازی کرده آنها را از رنج راه و خستگی می‌رهانی تو سزاوار ستایش هستی تو زندگانی جاویدان داری...                                                    نوشته صادق هدایت

 

ترس  از مرگ بد ترین و حاد ترین نوع ترس آدمی است که حتی یاد آن نیز تن بسیاری از مارا می لرزاند.اما مرگ فقط پلی است برای تحولی بسیار عمیق در روح آدمی .که ما را به جهانی دیگر منتقل می کند.

 ترس داریم از روز مرگمان ,ولی غافلیم ،خود را زدیم به بی خبری .شاید هم نمی دانیم

اما ما داریم قسطی جان می دهیم .قدم به قدم ،ثانیه به ثانیه ،لحظه به لحظه . از همان لحظه تولد در این زندگی کثیف ،در این جهان بی رحم . خود زندگی مارا به سوی مرگ و جدا شدن روح از بدن سوق می دهد.خیلی وقت ها مرگ شیرین ترین واژه در دنیاست .شاید خدا روزی که خود کشی را بر ما انسان ها حرام کرد می دانست اگر این کار را نکند دیگر کسی بر روی زمین نمی ماند تا سختی بکشد یا دیگر کسی نمی ماند قطره قطره جان بدهد.نمی دانم چه سری است که ما انسان ها این گونه از مرگ و جان دادن هراسانیم. .هرگز نباید از مرگ هراسید چون نهراسیدن از مرگ سبب راحت تر زیستن می شود .ما چگونه زیستن را باید بیاموزیم اضراییل به ما چگونه مردن را می آموزد  والاترین مرگ ، مرگ در راه آرمان و آرزوهای انسان است ..من آرزو دارم زمان مرگم از چشمان هیچ کس اشکی جاری نشود و محنتی بر کسی وارد نشود .دوست دارم بر روی سنگ قبرم نه اسمی باشد و نه نشانی فقط لحظه دفنم بر روی کفنم بنویسند این بنده ناپاک گدای زهرا بود.

                در زندگی طول آن مهم نیست بلکه عزض آن مهم است

 

 

/ 0 نظر / 22 بازدید