سنگ و سر نوشت

1zztfk8.jpg

درون اينه ها درپي چه مي گردي ؟

بيا ز سنگ بپرسيم

که از حکايت فرجام ما چه مي داند 

بيا ز سنگ بپرسيم

زانکه غير از سنگ کسي حکايت فرجام را نمي داند

هميشه از همه نزديک تر به ما سنگ است

نگاه كن

نگاه ها همه سنگ است و قلب ها همه سنگ

عجب سنگباراني!  گيرم گريختي همه عمر

کجا پناه بري ؟

خانه خدا سنگ است

به قصه هاي غريبانه ام ببخشاييد

که من که سنگ صبورم

نه سنگم و نه صبور

دلي که مي شود از غصه تنگ مي ترکد

چه جاي دل که درينخانه سنگ مي ترکد

در آن مقام که خون از گلوي ناي چکد

عجب نباشد اگر بغضچنگ مي ترکد

چنان درنگ به ما چيره شد که سنگ شديم

دلم ازين همه سنگو درنگ مي ترکد

بيا ز سنگ بپرسيم

که از حکايت فرجام ما چه مي داند 

از آن که عاقبت کار جام با سنگ است

بيا ز سنگ بپرسيم

نه بي گمان همه در زير سنگ مي پوسيم

و نامي از ما برروي سنگ مي ماند ؟

درون اينه ها در پي چه مي گردي

تا ابد

 سرانجام ما با سنگ پیوند خورده

/ 4 نظر / 33 بازدید
تسنيم

سلام ميلاد مولا علی بر شما مبارک انشاا... که به حق مولا خودش دل همه رو شاد کنه...

رضا

سلام اين روزا روزای عيد و شادی پس از سنگ گفتن لطفی نداره...

حسين

خوب و با احساس می تويسی

آقای مهندس محمد نظری

سلام بالاخره موفق شدم علی آقا اما برگها و عکسها و آهنگ نمياد شعرت زيباست برات آرزوی موفقيت می کنم