کارناوال آقای خاص

قرن ها پیشتر در بلادی نه چندان دور به نام آندلس گروهی بودند منفعت‌طلب که آرمان‌های آن سرزمین را همانند پیراهن عثمان پیشاپیش حرکت خود در دست می‌گرفتند اما با رقص و پایکوبی توهین‌آمیز همه چیز را به سخره می گرفتند. جامعه و حکام آن سرزمین لعن گوی این جماعت بودند و با واژگانی تند آنها را به نقد می کشیدند اما این گروه به پیش می رفت، نفر، نفر مردم شهر شیفته زرق و برق و بی ساختاری آنها می شدند.
دعوای کلمات بالا  گرفت اما کسی کاری نمی کرد.
دیگران آن قدر دیر متوجه شدند که حامیان این گروه در نظام ریشه دوانده بودند و دلسوزان و معتقدین آرمان های آن جامعه به حاشیه رانده شدند.
امروز کارناوال آقای خاص می نوازد، پای کوبان و شادی کنان به پیش می رود و مرحله به مرحله قدرتشان افزون می شود.
ارکستر سمفونی این گروه التقاطی برای سالیان سال نت های موسیقی را تست کردند تا همنوازی آنها بی نقص شود.  تک نوازی های التقاطی با دوستی ملت اسرائیل و آزادی بی حجابی درایران اسلا می نواخته شد و با ادعای پایان اسلا م گرایی وهزینه گزاف برای جذب نیروهای خارج نشین رونمایی شد.
پیراهن عثمان این گروه التزام خشن به ملزومات نظام بود که با تندروی ها در نهان همانند یک تیغ همه ارزش های انقلا ب اسلا می را نشانه رفته است.
دلسوزان شدند فاسد و خودخواه و آنها تجلی خود نظام.
 در راستای این سیاست بود که مستند جنجالی ظهور نزدیک است در ابعاد غیرقابل هضم برای تطهیر و به چالش کشیدن متعلقین معتقد به نظام منتشر شد. این بار تیغ دوطرفه بود; نه راه پیش گذاشتند و نه راه پس، گر چه در ابتدا تردیدهای جدی برای نقد این مساله وجود داشت اما حقیقت، راه خود را می یابد و نقشه ای شوم منهدم شد. البته تحرکاتی برای اجرای فاز دوم و سوم این ترفند در جریان است.
در میان رقص نور و صدای بلند نوازندگان کارناوال انحرافی، بی صدا غبار سفید و دود سیاه فضای آن را فراگرفت تا قدرت جن و پری برای نظاره گران نشان داده شود.
جن گیرها  و رمالا ن بازداشت  شدند تا مرد  استخبارات مورد غضب  قرار گیرد و سخن از خط قرمز  به میان آید.
مقاومت‌های جدی  در مقابل  کارناوال  انحرافی  مشاهده شد اما غافل  از یک اقدام  عملی برای روشنگری  و برطرف کردن نقاط مبهم  پرسش  ذهن   جست وجوگر  جامعه. هر چه کارناوال  به پیش می رود  بر نوازندگان افزوده  می شود و مهره های آنها سمت های کلیدی تری را تصاحب می کنند.
 آنها  به لطف قدرتی  که کسب  کردند، ثروت  هنگفتی  را به جیب  می زنند و برای  هر چه با شکوه تر شدن همنوازی التقاط  فضای جامعه  را ملتهب  می کنند.
خاتون  قطعه‌ای است که موسیقی  دانان انحرافی  از آن به عنوان برگ برنده  برای کسب   نظر  قشر  خاکستری  یاد می کنند.
 خاتون را می توان پس از رضاخان دومین  مخالف سرسخت  حجاب در ایران  اسلا می قلمداد کرد. شاه شاهان  قاجار،  ناصرالدین  شاه چگونه توانسته رنگ سیاه را به مادران ما تحمیل کند؟ یحتمل رضاخان پهلوی هم که فرمان کشف حجاب را صادر کرده بود برای حفظ اسلام این حکم را صادرکرده بود! معجزه هزاره که گویی خود را فراتر ازمعجزه قرن می‌داند ستارگانی را بر می گزیند که در رقابت با ستاره های رنگارنگ هالیوودی هستند اما ای کاش فرش قرمزی برای آنها پهن می‌کردند تا خدای ناکرده کفششان خاکی نشود.
کمتر از 200 روز تا انتخابات پارلمانی ایران اسلا می  مانده است و کارناوال  آقای خاص  برای تصاحب  175 کرسی  در شهرهای  کوچک و بزرگ مراسم  برگزار می کند و از کمک های  سخاوتمندانه مالی به عنوان یک موهبت  استفاده می کنند.
در هوش  و ذکاوت رهبر ارکستر  هیچ شک  و شبهه ای نیست  گویی روح  چرچیل  بریتانیا  در آنها  ظهور  کرده است.
همهمه  و سکوت سینوسی از اصول موسیقایی  کارناوال  انحرافی است،  آنها اذهان عمومی را از معضلات  و مشکلات دور می‌کنند.
به راستی راز سکوت چند هفته ای و این صدای  گوش خراش  خاتون چیست؟
آیا گسل  جریان انحرافی در راستای حرکت نوازندگان التقاطی  باید زلزله ای ایجاد می کرد و افشای ابعاد  پرونده رمالا ن  و جن گیرها مایه  نگرانی آنهاست؟
آیا توجه جامعه به جهاد  اقتصادی  و نقشه راهی  که مقام  معظم رهبری  ترسیم کرده اند، نمی تواند آنها را از اهدافشان دور کند؟

سرمقاله روزنامه مردم سالاری (انتشاربا2روز تاخیر)

/ 2 نظر / 33 بازدید
مهدی م

گویا با تاریخ معاصر چندان اشنایی نداریدوگرنه میدانستید که در همان روز های اول اجباری شدن حجاب اعتراض های فراوانی از سوی گروه های مختلف اجتماعی صورت گرفت.فرهنگ گروه مسلط لزوما فرهنگ مقبول همه خرده فرهنگهای جامعه ایران نیست.کارناوال موسیقی .حق خاص بودن ودگر اندیشی ودگر بودگی از بدیهیات جامعه سالم است

سیاوش

تو که نمیای ما اومدیم متنتون هم طولانی و خارج از حوصله ما اما زیبا به نظر میاد خوششششششش باشی و ایام زیبات به کاامت دااااااادااااااااااشش