پدرخوانده دیکتاتورهای عرب

دومینوی آتشین خشم که جوان تونسی در جهان دیکتاتورهای عرب افروخته به پیشروی خود ادامه می دهد.
مردم خشمگینی که برای سالیان سال نظاره گر انواع فساد و سرکوب بودند مدتی است دست از جان شسته اند تا آینده طلا یی را در سایه دموکراسی و مبارزه با فساد ترسیم کنند.
پس از مردم تونس، مصر و لیبی دیگر نوبت به یمنی ها رسیده بود که خود را به عنوان نخست جهان تبدیل کنندکه بالا خره این اتفاق افتاد. رسانه های جهان عکس شادی مردم رنج دیده و خسته از فرار دیکتاتور یمن را مخابره کردند تا برق چشمان آنها نورامیدی باشد در  جبهه های دیگر جنگ با دیکتاتورهای عرب.
یمن هرگز رنگ آرامش ندیده است; نارضایتی های قومیتی و افسارگسیختگی حکومت به رغم خشونت صنعا در مقابل مخالفین سیاسی نتوانسته بود امنیت را به ارمغان آورد. مردم یمن سرمست از پیشروی در خاکریز دیکتاتورهای عرب با ایمان می گویند دیکتاتور زخمی دیگر به خانه باز نمی گردد. در نگاه آنها صالح از خط پایان عبور کرده است; حتی اگر تا ثانیه های آخر در مقابل  آنانی که وی آشوب گران می خواند مقاومت کرده باشند.  یمنی ها مانند دیگر  دموکراسی خواهان جهان; گاز اشک آور، ضربات  شوکر و باتوم نیروهای  امنیتی، شلیک  انواع گلوله های پلا ستیکی  و جنگی  را به جان خریدند تا امروز  صورت صالح  به خاک مالیده شود. دیکتاتور سمج یمن به همراه  دو همسر و چندین  مقام عالی رتبه به ریاض پناهنده شده اند. پس از قیام مردم یمن از بنای 33 ساله  حکومت خشن یمن چیزی  جز یک کاخ  نیمه ویران باقی نمانده است اما شادی برای شکست سومین مهره  دومینوی سقوط زود است.
اطرافیان صالح از بازگشت  با اقتدار وی سخن می گویند; اگر صالح عزم بازگشت کند قطعا با مقاومت غیرقابل  باور مردم  که با چشیدن  طعم پیروزی، قدرت  خود را باور کرده اند مواجه خواهد شد و در این  زمان است که جنگ داخلی خونین تر از گذشته ادامه می یابد و این کشور را به حمام خون تبدیل خواهد کرد. هنوز یگان های  نظامی ویژه صالح، مسلح در  یمن  قدرت نمایی می کنند و به صورت تهدیدآمیز مردم را نشانه می روند، آنها از قتل  و غارت  هیچ ابایی ندارند.
یحیی بزرگترین برادرزاده و علی فرزندارشد دیکتاتور هنوز در صنعا برای مخالفین رجز خوانی می کنند و همین موضوع معترضین را متقاعد کرده است که برای جشن پیروزی باید صبر کرد. در این بین برخی افراد قبیله احمر که یکی از قدرتمندترین قبایل یمن هستند به دموکراسی اعتقادی ندارند که این موضوع می تواند به عنوان چالش معترضین مطرح باشد. در کوچه و خیابان های صنعا مردم از حیله گری و مکر دیکتاتور سمج سخن می گویند، آنها معتقدند اقدام بعدی صالح قابل حدس نیست. فارغ از تمام مسائل، یمن در میان پایکوبی مردم با خلا » قدرت مهلک مواجه شده است. معترضین، قبایل، وفاداران به دیکتاتوری وحتی ژنرال های تشنه قدرت ارتش در کنار هم یمن را به بشکه باروت آماده انفجار  بدل خواهند کرد. یمن در سایه شوم دیکتاتوری صالح شاهد نفوذ آمریکا و عربستان بوده است; بعد از رسیدن شعله های انتفاضه خشم تنها آل سعود بود که در مقابل آن در کنار دیکتاتور ایستاد. امروز صالح، همبند زین العابدین بن علی، دیگر دیکتاتور عرب است که فرار را برقرار درتونس ترجیح داد و به دامان آل سعود پناه برد.
در زمان ساقط شدن فرعون مصر هم زمزمه های جدی از پناهندگی مبارک به عربستان شنیده می شد که این طرح شکست خورد عربستان با دخالت در اوضاع بحرین کمر همت به سرکوب قیام مردم این کشور بست و در پرونده قذافی و دیگر دیکتاتورهای عرب نیز عملکرد مبهمی از خود نشان داده است.
پرونده قطور و دخالت های سریالی این کشور در حمایت از دیکتاتورها، دخالت ریاض در حمله مشکوک به مسجد کاخ ریاست جمهوری را محتمل می کند. برخی سران معترضین، زخمی شدن صالح را عملیات مهندسی شده وی با همراهی عربستان قلمداد می کنند.
متاسفانه عربستان به رغم بهره مندی از سرمایه کلا ن و نفوذ در جهان عرب و اسلا م، همچون استعمارگران، دیکتاتورهای عرب را همچون یک پدرخوانده در خانواده دیکتاتورها رهبری می کند تا خود را از هرگونه تغییر دور نگاه دارد.
اما ریاض و آل سعود غافل هستند; موج دموکراسی خواهی و انتفاضه خشم عربی موضوعی نیست که بتوان با توسل خشونت آمیز به سپر جزیره با عملیات های مهندسی شده جلوی آن را گرفت.
وضع خاورمیانه با 3 دهه پیش که امثال صدام حسین، صالح، بن علی، حسنی مبارک یا حتی قذافی ظهور کردند تغییرات اساسی کرده است. حرکت مواج مردم به پیش می رود و خاک ریز دیکتاتورهای عرب با پدرخوانده پرابهت آنها را متلا شی خواهد کرد.
نکته جالب اینجاست که زادگاه گروه القاعده و ملا عمر که عنوان بزرگترین تروریست ها را یدک می کشند خود با پازل مهلک شاهزاده های سعودی که همه تشنه قدرت هستند و مردم تشنه آزادی مواجه هستند.
پدرخوانده دیکتاتورهای عرب در میان مردم هرچه بیشتر مقاومت کند و خشونت به خرج دهد قدرت خود را بیشتر در نگاه مردم از دست خواهد داد.

سرمقاله مردم سالاری

/ 1 نظر / 34 بازدید
اشعیا

سلام ولی با همه ی این حرف ها من هنوز هم معتقدم کاسه ای زیر نمی کاسه س و این حرکت های به ظاهر آزادی خواهانه ی مردم این کشورها از بطن مردم سربرنیاورده! نمیدونم !